Králik Uško

Predstavím vám jedného kráľa. Nie je to veľký kráľ a kvôli veľkým ušiam nenosí ani korunu. Volá sa králik.

* počet strán: 10

* leporelo 

1,50 €