Ľudové ornamenty - maľovanky

Nádherné ľudové ornamenty od Evy Velty. Aj s farebnou predlohou

Eva Velty dostala maľovanie slovenských ľudových ornamentov ako dar od starej mamy a vo voľnom čase ich maľuje na rôzny materiál. Pri ilustráciách v maľovanke vychádzala predovšetkým zo vzorov starkej Heleny Veltyovej, ktorá pracovala v maliarni keramiky v Seredi v 40. rokov 20. storočia. Inšpirovali ju aj diela Š. L. Kostelničáka: Slovenska ornamentika I., II. a O. Piscila: Zbierka predlôh moravského a uhorsko-slovenského ornamentu. Taktiež maľby ľudových umelkýň z regiónov Vajnory, Veľký Grob a Holič.

* počet strán: 64

* brožovaná väzba

6,00 €