Praktická pravopisná príručka

Rýchly a spoľahlivý pomocník v slovenskom pravopise.
* Prehľad gramatiky - písanie veľkých písmen, písanie slov osobitne a spolu, rozdeľovanie slov, pravidlo o rytmickom krátení, písanie slov cudzieho pôvodu, interpunkcia, tvaroslovie
* Pravopisný a gramatický slovník obohatený o zaužívané cudzie slová a prevzaté cudzie výrazy
* Písanie historických vlastných mien
* Vybrané nespisovné a hovorové slová a ich správne ekvivalenty

* počet strán: 752

* brožovaná väzba

4,00 €