Praktický poradca pre život seniora

Tréning pamäti, cvičenia, aktivity, prevencia chorôb...

Kniha je určená všetkým, ktorých zaujíma kvalita života vo vyššom veku, čo sú predovšetkým seniori. Autorky rozdelili svoju knihu Praktický poradca pre život seniora do dvoch častí. V prvej sa venujú problematike takzvaného zdravého starnutia, v druhej časti sa zaoberajú najčastejšími ochoreniami a problémami spojenými s vyšším vekom. Prvá časť knihy, zameraná na zmeny organizmu spojené so starnutím, tak ponúka zaujímavé témy, ako napríklad výživa a hydratácia, trávenie voľného času, pohybové aktivity seniorov, vzdelávanie vo vyššom veku, pamäť a jej precvičovanie, cestovanie, duchovné aktivity, spánok, sexualita či zvládanie náročných situácií. Druhá časť sa sústredí na problematiku súvisiacu so zdravotnou starostlivosťou, užívaním liekov, sociálnymi službami pre seniorov, problematikou financií, sebestačnosti, pomôcok pre seniorov, problematikou inkontinencie, poruchami pamäti alebo depresiami. Súčasne je kniha usporiadaná tak, že čitateľom ponúka tak teoretické informácie, ako aj praktické úlohy, ktoré si čitateľ môže priamo vypĺňať do knižky a skontrolovať si výsledky podľa priloženého kľúča. Autorky sa snažia jednotlivé oblasti nielen dôkladne predstaviť, ale zároveň upozorniť na najčastejšie problémy, predkladajúc tipy na ich zvládnutie. Čitateľom takisto poskytujú množstvo odkazov na užitočné internetové stránky.

* osobný rozvoj, vzťahy, seniori

* počet strán: 168

* brožovaná väzba 

9,50 €